EYP: Europees Jongerenparlement

Van 24/02 tot 27/02 verblijven we in Brussel.

8 leerlingen van het 5de jaar nemen in Brussel deel aan de Nationale Selectie Conferentie van het Europees Jongeren Parlement (EYP NSC). Samen met leerlingen uit andere Belgische scholen vergaderen ze in commissies en debatteren ze in een plenaire vergadering. Alle communicatie gebeurt in het Engels.

Verslag volgt.

Foto deelnemers EYP Lyceum