Een eigentijds internaat

Studiecoaching op maat

Gericht op totaalontwikkeling

Voor sportieve- en andere talenten

Voor alle studierichtingen

Een tweede thuis

Kiezen voor het Lyceuminternaat Genk
=
Kiezen voor ons pedagogisch project:
OMZIEN NAAR MEKAAR
=
Groeien naar volwassenheid door verbondenheid

Wat vooraf ging…

In Genk werd in 1955 door de congregatie van de Zusters van Liefde het O.L.Vrouwlyceum opgericht. Het was een humaniora voor meisjes. Op het schoolterrein werd toen ook een internaat gebouwd, de huidige ‘villa van de Zusters’. Dit werd al gauw te klein voor de snelgroeiende school. Er werd op het scholenterrein een groter internaat gebouwd. In 1997 werd het huidige, moderne internaat in gebruik genomen. Het internaat telt 80 kamers.

Het pedagogisch project van de stichters, ‘omzien naar mensen’ wordt hier van in het begin heel erg ter harte genomen.

Sinds september 1998 zijn er ook jongens welkom. Ondertussen vinden jongeren uit meer dan 15 verschillende scholen hier een tweede thuis gedurende het schooljaar.

Dit zijn jongeren van het secundair onderwijs en het 4de, 5de en 6de leerjaar van het lager onderwijs. Zij kiezen voor diverse redenen voor het internaat. Door de verscheidenheid van de groep leren de internen van jongs af aan omgaan met diversiteit in de maatschappij.

Dit zeggen de opvoeders over het opvoedingsproject:

 

In  het internaat willen we een studiebevorderend klimaat creëren en een omgeving onderhouden waar de internen zich kunnen ontplooien. We willen de taak van de ouders zo goed mogelijk overnemen en bijsturen waar dit nodig is. Met de nodige betrokkenheid willen we de internen zo goed mogelijk begeleiden binnen hun studies. We hechten belang aan eerbied en respect in de relatie tussen internen en internaatsmedewerkers. Een groepsgerichte werking staat hierin centraal. We kunnen het verwoorden als: Groeien doe je samen.

Buiten de studie, bieden we ruimte voor vrije tijd die de internen zelf in kunnen vullen. We bieden diverse activiteiten aan voor grote of kleine groepen. In het internaat is er een groot aanbod aan vrijetijdsmateriaal rond sport, muziek, spel, … De internen kunnen vanuit ons internaat ook deelnemen aan activiteiten buitenshuis.

We handelen binnen een pedagogisch verantwoord kader, vanuit een christelijke overtuiging.