Leerlingen 4e jaar brengen bezoek aan de Vincentiusvereniging.

Ook gedurende dit schooljaar brachten alle leerlingen van het 4e jaar klassikaal een bezoek aan het atelier van de Vincentiusvereniging te Genk.
Eerst kregen zij uitleg over de werking van deze vereniging en daarna staken zij zelf de handen uit de mouwen.

Deze halve dag kadert binnen het thema ‘geloof en engagement’. Het doel van de Vincentiusvereniging is hulp te verlenen, in alle omstandigheden waar, voor personen of groepen, een menswaardig bestaan in de verdrukking dreigt te komen en waar overheden en officiële instanties geen, of onvoldoende hulp verlenen.

Dat doen zij via projecten en initiatieven, die de samenleving ten goede komen. Zo organiseert het O.-L.-Vrouwlyceum jaarlijks tijdens de advent de ‘Week van de Armoede’. Ieder jaar slaagt het Lyceum erin om meer dan 20 volle manden voedselpakketten en andere noodzakelijke producten in te zamelen.

De vrijwilligers van de Vincentiusvereniging van Genk zorgen er dan ook ieder jaar voor dat die voedselpakketten terechtkomen bij die gezinnen waar de nood het hoogst is.
En de leerlingen van het vierde mogen daar hun steentje toe bijdragen door caritatieve hulp te bieden in het atelier. En met succes, zo blijkt uit onderstaande foto’s !